פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 SSL Support

All ssl Support will be delt with by this department

 Minecraft Sponsorship

Anything relating to having a sponsorship or questions about sponsorship must be submitted here.